Slottets historia

Slottet har en rik och brokig historia som tar sin början på tidigt 1600-tal.

1600-tal

1700-tal

1800-tal

1900-tal

2000-tal