Pågående och kommande utställningar

Med glädje och stolthet presenterar vi årligen en rad olika konstutställningar med både erkända konstnärer och glada amatörer. Under sommaren pågår alltid en större utställning, 2024 med temat
Jakt – från slott till koja.

Jakt - från slott till koja

KOMMANDE 15 juni - 22 september

Människan har i alla tider jagat både för överlevnad och nöje. Sommarens utställning visar jakten i konstens och modets värld, från ett överklassens nöje till att vara något för alla. Vi dyker ner i dess historia och berättar om olika typer av jakt från Hubertusjakt till ett stilla jaktpass en frostig novembermorgon.

Vingåkersbygdensbygdens konsförenings höstutställning

KOMMANDE Oktober

Vingåkersbygdens konstförening visar verk av lokala konstnärer.

Visa mig ditt Vingåker i glädje och sorg

KOMMANDE 16 november - 5 januari

Med utgångspunkt från Johan Gustaf Sandbergs tavla Bröllop och begravning i Vingåker, bjuder vi in till en utställning där Vingåkersborna i bild och text får berätta om sin glädje och sorg i bygden.

Permanenta utställningar

I våra permanenta utställningar får du en inblick i hur livet i bygden och på slottet var i början av 1800-talet. Hur såg det ut, vad gjorde man på dagarna, hur klädde man sig, vad åt man och hur kunde en arbetsdag se ut?

Grevens Grand tour - NY!

Följ med på de unga bröderna Gustaf och Fredrik Ulfs Grand tour genom Europa. Resan pågick i två år och passerade länderna Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Schweiz. Utställningen är uppbyggd utifrån Gustaf Trolle-Bondes dagboksanteckningar och ger en spännande inblick i unga mäns tankar om sin samtid som präglades av bland annat efterdyningarna av franska revolutionen och kriget mellan Frankrike och Italien.

Utställningen hittar du i korridoren på andra våningen.

Vingåkersdräktens historia - NY!

Vingåkers folkdräkt är kanske den mest kända folkdräkten i Sverige med anor sedan medeltiden. I Kabinettet på andra våningen får du ta del av dess historia och vingåkersbornas stolthet över sin dräkt.

Välkommen hem till Gustaf

Hur såg det ut på Säftsaholms slott när Gustaf Trolle-Bonde bodde här? Hur var det möblerat? Vad gjorde man på dagarna? Hur såg sällskapslivet ut?

Salongen och Spegelförmaket har möblerats upp efter gamla inventarieförteckningar från 1830-talet. I dessa rum hänger också några av de verk som ingick i Säfstaholmssamlingen, på sin tid Sveriges största privata samling.

Säfstaholms slotts hovhållning

I Sängkammaren på andra våningen kretsar utställningen kring hovhållningen på Säfstaholms slott under dess glansdagar på 1800-talet. Hur kunde en arbetsdag se ut på ett stort gods under den här tiden? Vad pågick egentligen bakom kulisserna?