Vi har två permanenta utställningar på Säfstaholms slott.

Utställningarna handlar om greven och om hur livet på slottet var i början av 1800-talet. Hur såg det ut här då, vad gjorde man på dagarna, vad åt man, vilka arbetade här och hur kunde en arbetsdag se ut?

Höstutställning med Vingåkersbygdens konstförening

Drömmig fotokonst av fotografen Berndt-Joel Gunnarsson möter fantastiska och fantasifulla akvareller av konstnären Håkan Groop.
14-29 oktober

VERNISSAGE
Lördag 14 oktober kl. 11.00-16.00

Hovhållning på Säfstaholms slott

En del av utställningen fokuserar på Vingåker och bygdens historia. Det är något som tidigare inte funnits på slottet. Hur var livet bakom kulisserna? Hur kunde en arbetsdag se ut på ett stort gods under den här tiden? Vilka var det som arbetade här och hur många var det som ingick i grevens hov? Vad åt man i salongerna och nere i köket? Vilka var gästerna?

Läs mer

Välkommen hem till Gustaf

Hur såg det ut på Säftsaholms slott när Gustaf Trolle-Bonde bodde här? Hur var det möblerat? Vad gjorde man på dagarna? Hur såg sällskapslivet ut?

Två av rummen i slottet – Salongen och Spegelförmaket, kommer att ingå i den permanenta delen av utställningen. Rummen möbleras upp efter gamla inventarieförteckningar från 1830-talet. Här finns noga beskrivet hur alla rummen var uppmöblerade och vilka prydnadsföremål som fanns och vilken färg som var på väggar och textilier. I dessa rum kommer också några av de verk som ingick i Säfstaholmssamlingen, på sin tid Sveriges största privata samling, att hänga.

Läs mer