Vi har två permanenta utställningar på Säfstaholms slott.

Utställningarna handlar om greven och om hur livet på slottet var i början av 1800-talet. Hur såg det ut här då, vad gjorde man på dagarna, vad åt man, vilka arbetade här och hur kunde en arbetsdag se ut?

Från den 17 december till den 20 mars har vi även en vinterutställning som handlar om skolplanschens historia.

Hovhållning på Säfstaholms slott

En del av utställningen fokuserar på Vingåker och bygdens historia. Det är något som tidigare inte funnits på slottet. Hur var livet bakom kulisserna? Hur kunde en arbetsdag se ut på ett stort gods under den här tiden? Vilka var det som arbetade här och hur många var det som ingick i grevens hov? Vad åt man i salongerna och nere i köket? Vilka var gästerna?

Läs mer

Välkommen hem till Gustaf

Hur såg det ut på Säftsaholms slott när Gustaf Trolle-Bonde bodde här? Hur var det möblerat? Vad gjorde man på dagarna? Hur såg sällskapslivet ut?

Två av rummen i slottet – Salongen och Spegelförmaket, kommer att ingå i den permanenta delen av utställningen. Rummen möbleras upp efter gamla inventarieförteckningar från 1830-talet. Här finns noga beskrivet hur alla rummen var uppmöblerade och vilka prydnadsföremål som fanns och vilken färg som var på väggar och textilier. I dessa rum kommer också några av de verk som ingick i Säfstaholmssamlingen, på sin tid Sveriges största privata samling, att hänga.

Läs mer

Skolplanschernas värld

För många skolbarn under första delen av 1900-talet var
skolplanschen det första mötet med bilder. När planscherna
hängdes upp i klassrummet så fick barnen möjlighet att försjunka in i bilden och drömma sig bort. Planschen hängde där och fröken berättade. Idag väcker detaljrikedomen i bilderna fortfarande vår fantasi lika mycket nu som då. Men skolplanscherna berättar också ett stycke historia om hur vårt samhälle såg ut förr, om hur man såg på världen utanför klassrummet. På årstiderna, hur djuren, vår natur och hur människokroppen fungerar. De visar även på jordbrukets utveckling och hur man bedrev hantverk och hemslöjd.
Pedagogiken är fortfarande tydlig och enkel att ta till sig. Många av skolplanscherna målades dessutom av erkända konstnärer som Bruno Liljefors, Nils Tirén, Olle Hjortzberg och Nils Asplund.

Utställningen Skolplanschernas värld visas på slottet 17 december 2021 till 20 mars 2022.

Läs mer