Välkommen hem till Gustaf

Hur såg det ut på Säftsaholms slott när Gustaf Trolle-Bonde bodde här? Hur var det möblerat? Vad gjorde man på dagarna? Hur såg sällskapslivet ut?

Två av rummen i slottet – Salongen och Spegelförmaket, kommer att ingå i den permanenta delen av utställningen. Rummen möbleras upp efter gamla inventarieförteckningar från 1830-talet. Här finns noga beskrivet hur alla rummen var uppmöblerade och vilka prydnadsföremål som fanns och vilken färg som var på väggar och textilier. I dessa rum kommer också några av de verk som ingick i Säfstaholmssamlingen, på sin tid Sveriges största privata samling, att hänga.