Kungörelse – Flytt av fordon

Publicerad: 25 oktober, 2019

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (182:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Reg. nr: PHZ781
Ursprunglig uppställningsplats: Södergatan 12, Vingåker
Uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm
Datum för kungörelse: 2019-10-25
Datum för kungörelsens nedtagande: 2020-01-26

Fler anslag