20

nov

Socialnämndens arbetsutskott

20 november, 2019 | 10:00

Sammanträdesdatum: 2019-11-19
Protokollet är justerat: 2019-11-19
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-20
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-12

14

nov

Kommunstyrelsen

14 november, 2019 | 14:11

Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Justeringsdatum 2019-11-14
Anslagets uppsättande: 2019-11-15
Anslagets nedtagande: 2019-12-09

12

nov

Gemensamma överförmyndarnämnden

12 november, 2019 | 14:13

Sammanträdesdatum: 2019- 11-12
Protokollet är justerat: 2019-11-12
Datum för anslagets uppsättande 2019-11-12
Datum för anslagets nedtagande: 2019- 12-06

Förvaringsplats: Stadshuset i Flen

08

nov

Taxe-och avgiftsnämnden

8 november, 2019 | 15:16

Sammanträdesdatum: 2019-10-23
Protokollet är justerat: 2019-10-23
Datum för anslagsuppsättande: 2019-11-08
Datum för anslags nedtagande: 2019-12-02

07

nov

Socialutskottet

7 november, 2019 | 08:09

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
Protokollet är justerat: 2019-11-06
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-07
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-29

05

nov

Socialnämnden

5 november, 2019 | 10:09

Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Protokollet är justerat: 2019-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-05
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-27

05

nov

Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 november, 2019 | 08:42

Sammanträdesdatum 2019- 10-31
Protokollet är justerat: 2019-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-05
Datum för anslagets nedtagande 2019-11-27

29

okt

Barn- och utbildningsnämnden

29 oktober, 2019 | 09:50

Sammanträdesdatum: 2019-10-23
Protokollet är justerat: 2019-10-28
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-29
Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-20