Den smarta Vingåkersbygden

En av Sveriges smartaste landsbygder

I arbetet med varumärkesplattformen för Vingåkers kommun utformades begreppet “Vingåkersbygden”. Vingåkersbygden handlar om stolthet och att lyfta fram det positiva i att vara en landsbygdskommun. Visionen i varumärkesplattformen är att Vingåkersbygden ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. Att vara en smart landsbygd handlar om att se till helheten där alla delar av Vingåkersbygden är lika viktiga för att få en hållbar samhällsutveckling.

Vingåkersbygden ska vara en bygd som bygger på sina befintliga styrkor och tillgångar, och som utvecklar nya möjligheter att skapa bättre service, trygghet, tillgänglighet och livskvalité. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, näringslivet och civilsamhället skapas förutsättningar för smarta lösningar och arbetssätt genom digital infrastruktur, delaktighet och kunskapsspridning.

Vingåkers kommun lanserar e-tjänster

Genom en direktupphandling har Vingåkers kommun valt att ansluta sig till en lösning som heter Open-e och som bygger på samverkan mellan anslutna kommuner och möjlighet till att kostnadsfritt dela med sig av redan färdigbyggda e-tjänster.

Läs mer

Årets kommun 2018

Den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Vingåkers kommun till Årets kommun 2018!

Läs mer

Framtidstro

Enligt 2017 års länsövergripande undersökning Liv och hälsa ung är framtidstron bland unga i Vingåker låg. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 150 000 kr för insatser för ökad framtidstro bland unga i Vingåker. Med hjälp av resurserna vill kommunen visa upp vilka möjligheter som finns för utveckling och framtida sysselsättningar.

Läs mer

#paybackgeneration vill skapa engagemang till att göra aktiva val för klimatet

Slottsskolans skolrestaurang i Vingåkers kommun vill utan pekpinnar ge ungdomar möjlighet att göra aktiva val för en hållbar värld. Genom satsningen #paybackgeneration har eleverna möjlighet att varje dag välja att äta mat från skolrestaurangens hållbara payback-meny. Syftet är att göra ungdomarna medvetna om hur de kan påverka framtiden, skapa engagemang och samtidigt minska Slottsskolans klimatpåverkan.

Läs mer

Landsbygdsbibliotekarie

Den nya tjänsten och funktionen landsbygdsbibliotekarie är menad som en hjälp att nå ut till både kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket och för dessa presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller.

Läs mer

Ungdomar utvecklar Vingåkersbygden

Det har varit svårt att få ungdomarna i Vingåkersbygden att bli delaktiga i utvecklingsarbetet. Eftersom det är viktigt att få in ett ungdomsperspektiv på hur Vingåkersbygden ska utvecklas, prövades 2017 ett nytt sätt att nå ungdomarna.

Läs mer

Busstur för nyanlända

I februari 2017 genomfördes en aktivitet med syfte att visa för nysvenskar hur det kan vara att leva och bo på landsbygden i Vingåker. Vingåkers kommun arrangerade en busstur där deltagarna med buss besökte olika kransorter.

Läs mer

Nationella bredbandskonferensen i Vingåker

8-9 februari 2017 hölls den nationella bredbandskonferensen i Vingåker. Landets samtliga bredbandssamordnare var inbjudna till två dagar med nätverkande och inspiration kring otydliga uppdrag, betydelsen av olika roller och utmaningar för den återstående fiberutbyggnaden i våra kommuner.

Läs mer

Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

Vingåkers kommun ville hitta ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att få igång byggnationen på landsbygden och resultatet blev projektet “Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden”. Det startade med ett seminarium den 4 april 2017, där Vingåkersbor bjöds in för att få inspiration om hur man löst bostadsbyggandet på andra platser i landet.

Läs mer

Fiberresan

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Läs mer

Pilotprojekt Betaltjänster

Vingåkers kommun genomförde tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland ett pilotprojekt för betaltjänster mars 2016 till mars 2017. Projektet finansierades av PTS (Post och Telestyrelsen).

Läs mer

Mobiltäckningsprojektet

Som en liten landsbygdskommun är det inte lätt att påverka mobiloperatörerna för att få bättre täckning. Men det är en viktig fråga, både för tillgänglighet och trygghet, att kunna kommunicera oavsett var man befinner sig i kommunen. Koordinatorsnätverket i Sörmland för bredbandssamordnare har samverkat kring dessa frågor. Flera av Sörmlands kommuner, bland annat Vingåkers kommun genomförde dessutom egna mobiltäckningsmätningar.

Läs mer

Digitalisering och landsbygdsutveckling

Att digitaliseringen kommer att kunna skapa helt nya möjligheter för ökad service, tillgänglighet, trygghet och livskvalitet för boende och verksamma på landsbygden är det få som motsäger sig. Men att digitala tjänster inte löser behoven och utmaningarna av sig självt är en viktig aspekt i arbetet med digitalisering. 

Läs mer

Arbetsmetoden

Grunden i Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden bygger på samverkan. Att samverkan sker mellan alla tre sektorer: offentlig, privat och civilsamhället. Genom att skapa en attitydförändring, genom vårt varumärkesarbete har vi nu en ändrad självbild: Den stolta landsbygdskommunen, Vingåkersbygden. 

Läs mer

InnoV

Projektet InnoV genomfördes juni 2013 – december 2014 och blev startskottet för arbetet med landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun. Syftet med projektet är att få människorna i och omkring Högsjö att känna att de har bra service, och om all den önskade servicen inte finns på plats, ha en plan hur man når fram till den.

Läs mer

Smart Villages - begreppet diskuteras i podcasten Landet

Begreppet Smart Villages är hett. Alla pratar smarta landsbygder och byar. I podcasten Landet ges goda exempel på detta. Vingåkers kommuns landsbygdsutvecklare Reginas Westas Stedt deltar i detta avsnitt.

Smart Villages - allt i ett när fler blir mer #68

Studenter från Sveriges lantbruksuniversitet genomför workshops med kommunens verksamheter

Över 20 studenter som studerar på Sveriges lantbruksuniversitet, programmet Agronom landsbygdsutveckling, kom till Vingåker i början av maj för att under två dagar genomföra åtta workshops och intervjuer med bland annat skolköken, hemtjänsten, kulturskolan, badet och biblioteket.

Läs mer

Den smarta Vingåkersbygden bidrar till utveckling i Vingåker

Vingåkers kommun är en av de 30 kommuner som har fått statsbidrag genom Förordning (2018:152). Dessa medel kommer bidra till att lyfta fram, utveckla och initiera projekt i Vingåkers kommun som ska leda till en positiv utveckling av hela bygden.

Läs mer

Vingåkers STORTING

På Stortinget samlades medborgare, tjänstemän, företagare och lokala utvecklingsgrupper (LUP) för att tillsammans skapa en kväll där alla får prata om hur de vill utveckla Vingåker.

Läs mer