Bredband

Vingåkersmodellen ger fiber åt alla

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Målet är att 100 procent av hushållen och företagen senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Hur fungerar ditt bredband?

Centrala milstolpar i fiberutbyggnaden

  • Hösten 2014 tecknade Vingåkers kommun ett samverkansavtal med fiberföretaget IP-Only. Inom ramen för den gemensamma utbyggnadsplanen inom avtalet har denna solidariska modell arbetats fram.
  • Vid årsskiftet 2014/2015 startar IP-Only införsäljningen av fiberanslutning inom centralorterna Vingåker och Högsjö, som sedan byggdes ut under 2015.
  • Under Våren 2015 genomförde ByNet och Vingåkers kommun, gemensamma informationsmöten på landsbygden om möjligheten till fiberanslutning samt om den områdesindelning man har gjort för landsbygdens utbyggnad.
  • Vid halvårsskiftet 2016 invigdes det första av fem landsbygdsnät, område Läppe.
  • Under 2016 skapade Vingåkers kommun innehållet till en studiecirkel om hur man kommer igång att använda sin fiber. Studieförbundet Vuxenskolan har sedan tillsammans med IP-Only erbjudit dessa kostnadsfria studiecirklar till alla fiberkunder. Över 300 Vingåkersbor har deltagit i dessa studiecirklar.
  • 2017 gjordes en gemensam satsning på Vingåkers föreningsliv, mellan kommunen och IP-Only. Föreningar med fastigheter inom centrala Vingåker erbjöds en gratis fiberanslutning direkt av IP-Only. För att möta upp detta och skapa rättvisa för föreningar med verksamheter på landsbygden upprättade kommunen ett fiberbidrag som täcker hela anslutningsavgiften förföreningar på landsbygden.
  • I PTS (Post och Telestyrelsens) senaste mätning, som genomfördes oktober 2017 kan man se att av samtliga hushåll på landsbygden i Vingåker är 50 procent anslutna till fiber. Detta placerad Vingåker på en första plats i Sörmland gällande antal anslutningar på landsbygden.

Mer information

Besök www.vingaker.ip-only.se för mer information och kontaktuppgifter till IP-Only, få svar på frågor samt göra beställning.

För information om driftstörningar


Post- och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster. Där kan du bland annat se hur Lars-Åke utanför Vingåker, familjen Lindberg i Luleå och Bibi i Hässelby använder sitt bredband till både läxläsning och läkarbesök.

PTS har även tagit fram en film om hur kommuner har gått tillväga vid utbyggnad av bredband. I den är Vingåkers kommun ett av tre kommunexempel på hur kommuner kan främja bredbandsutbyggnaden.

Här kan du se en karta med jämförelse över tillgängligheten av fiber mellan 2016 och 2017

 

Status för fiberutbyggnaden

Kontakt för frågor om bredband

Bredbandssamordnare