Vingåkers kommun vinner pris i Miljöfordonsdiagnos 2019

Publicerad: 27 maj, 2019

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor, och har genomförts för tionde året i rad. I Miljöfordonsdiagnosen redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationer kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan. Miljöfordonsdiagnos kan även presentera snabba fakta om kommuner och landstings fordonsflottor.

Vingåkers kommun är vinnare i kategorin Störst förbättring kommun och ligger på plats 12 i kategorin Bästa kommun.

”Vingåker får höga förbättringspoäng i energi- och klimateffektivitet och även i förbättring av andel fossiloberoende fordon. Det är särskilt den ökade andelen elbilar både i personbilar och lätta lastbilar, som ger kommunen höga förbättringspoäng.”

Klicka här för att komma till webbsidan för Miljöfordonsdiagnos och läsa mer om resultatet

Mer aktuell information