Skyltning i Högsjö

Publicerad: 5 juni, 2019

Det har uppkommit önskemål om skyltning till olika platser som upplevs som svåra att hitta till i Högsjö. Önskemålen som kommit till Vingåkers kommun har bland annat kommit från arbetsgrupper som arbetat med Högsjös utvecklingsplan samt från föreningar och medborgare i Högsjö. Då huvudgatorna i Högsjö är Trafikverkets vägar behöver kommunen söka tillstånd till skyltarna hos Trafikverket. När kommunen har sökt dessa tillstånd har Trafikverket sagt nej till uppsättning, med motiveringarna enligt nedan:

Skyltning till skola och bibliotek: Enligt Transportstyrelsens föreskrifter får man inte vägvisa till inrättningar eller anläggningar vid namngiven gata i tätort. Undantaget är om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller andra särskilda skäl. Vi finner inga skäl att frångå dessa föreskrifter.

Skyltning till Kvarnängshallen: Närmaste allmänna väg är väg 562. Inrättningen är väl synlig med tydlig anslutning till vägen.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter får man inte vägvisa till en inrättning eller anläggning som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen. Undantaget är om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller andra särskilda skäl. Vi finner inga skäl att frångå dessa föreskrifter.

Skyltning till idrottsplats: Närmaste allmänna väg är väg 567. Anläggningen är väl synlig med tydlig anslutning till vägen.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter får man inte vägvisa till en inrättning eller anläggning som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen. Undantaget är om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller andra särskilda skäl. Vi finner inga skäl att frångå dessa föreskrifter.

Den enda skyltningen som godkändes var till elljusspåren i Högsjö:

Skyltning till fritidsområde: Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, beslutar att vägvisning till Fritidsområde får sättas upp i korsningen mellan väg 566/Lingonvägen. Vägvisningen ska göras enligt bifogad vägmärkesbeskrivning.

Mer aktuell information